Hantera din stress & dämpa din oro

En stor del av samhällsdebatten handlar i dag om hållbarhet och hur vi ska få vår jord att överleva. Men hållbarhet handlar också om att vi människor bör leva hälsosamma och bra liv där vi kan vara delaktiga i att lösa framtidens utmaningar. Tyvärr går trenden åt fel håll och allt fler mår sämre i vårt samhälle. Närmare 40 000 invånare är varje dag sjukskrivna för stress.

Att uppleva stress är en del av livet och alla människor upplever olika nivåer av stress under perioder av livet. För många är stress synonymt med något negativt, men stress i rätt doser är ibland bra och fyller faktiskt en funktion. Stressen gör vår kropp redo att möta olika utmaningar som vi ställs inför och är en viktig funktion för vår överlevnad.

Långvarig stress leder däremot ofta till en känsla av hopplöshet. Oro för framtiden, att inte ha de resurser som krävs för att klara av kraven i sin vardag eller att gå tillbaka i sin historia och älta tidigare beslut. Och många gånger kastas vi fram och tillbaka mellan ältandet, historien, och oron för framtiden. Båda tillstånden kan ha förödande konsekvenser för både sin psykiska och fysiska hälsa

Möteskraft erbjuder både föreläsningar och kurser i stresshantering som hjälper dig att hantera din stress och dämpa din oro. Vi ger dig verktygen du behöver för att hantera din stress och motverka att den utvecklas till ett problem. Kurserna i stresshantering lär dig att styra dina tankar och hantera de krav som ställs på dig. Stort fokus i våra kurser ligger på att lära ut och aktivt träna på att ändra din inställning till den situation som skapar stress och hur du kan få hjälp och stödja dig själv under en stressig period.

Med mcog-modellen får du verktyg för att hantera din stress & dämpa din oro

Att sova gott är livsviktigt!

Insjuknandet i stressrelaterade sjukdomar sker oftast inte över en natt, det är en långvarig process som kommer smygande och att minska stress eller motverka den kan ibland upplevas som en svår, för att inte säga en omöjlig, uppgift. Att få hjälp med att identifiera varningssignalerna och hantera stress handlar i mångt och mycket om att lära dig att styra dina tankar, metacognition, i vardagen och på så sätt motverka att utveckla psykisk eller fysisk ohälsa.

Vi använder oss av mcog-modellens kunskap och metoder för att du ska kunna hantera din stress bättre.

Endagskurs Förebygga Stress

Vår endagskurs är uppdelad i två delar, under den första får du lära dig hur vår hjärna fungerar i orostider, vad som orsakar stress, hur stress påverkar oss och mer. Under dagens andra del går vi igenom verktyg och metoder för att hantera stress. Vi tränar och genomför enkla och kraftfulla övningar. Tillsammans tränar vi på övningarna och du får även med dig kursmaterial hem vid dagens slut för att fortsätta din träning och fördjupning.

Vår endagskurs är avsedd för såväl chefer som medarbetare och erbjuds på både svenska och engelska!

Ledarskap & Stresshantering

Vi har tagit fram en halvdagsmodul, tänkt att interageras med ett av våra ledarskapsprogram, som hjälper dig kombinera ledarskap och stresshantering. Anpassat för mellanchefer handlar denna modul om både personlig stresshantering för dig som mellanchef och om hur du kan vara ett stöd för dina medarbetare i deras hantering av press och stress. Du får en inblick i hjärnforskning kring stress och får även med dig olika tekniker och övningar för kontroll av tankeprocesser. Verktygen kan du sedan använda dig av själv i din vardag och/eller dela med dig av till dina medarbetare och kollegor.

Modulen är anpassningsbar och erbjuds både på svenska och engelska.

Föreläsning & Workshop i Stresshantering

Vår kortare föreläsning/workshop, cirka två timmar, i stresshantering hjälper dig och dina medarbetare att styra era tankeprocesser. Inledande får du en ökad förståelse i hur din hjärna fungerar och hur du med mental träning kan dämpa dina stressnivåer. Vi går igenom hur du kan styra och byta ut dina tankar innan du får också träna dig på att komma ur destruktiva tankemönster. Sist får du tillsammans med dina kollegor diskutera stress och stresshantering utan att bli stressad!

Föreläsningen och workshopen erbjuds på både svenska och engelska.

Individuell Stresscoaching

Vår individuella stresscoaching är ett effektivt verktyg i att minska orostankar, ältande och i slutändan stress. Den individuella stresscoachingen hjälper dig att hantera och minska din stress. Vi är så säkra på samtalens kraft att vi känner oss säkra i att säga att du redan efter tre samtal kommer besitta mer insikt och en större kunskap i hur du kan påverka och ändra dina tankemönster. Vi ger dig ett antal olika övningar och nyckelverktyg som ökar din uppmärksamhet och medvetenhet kring dina tankar. Genom detta hjälper vi dig hantera din stress och motverka att den utvecklas till ett problem.

Anmäl dig till vårt Stresshanteringsseminarium.

Fyll i formuläret för att anmäla dig till höstens livewebinar i stresshantering!

 

Välj datum:

15 + 7 =

Vi samarbetar med Mcog

Läs mer om hur de arbetar med stresshantering här.

VAD VI MER GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Affärsstrategi

Tydligare affärsstrategi ger fler och bättre kundmöten.

Medarbetarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.

DISC ANALYS

Beteende- och kommunikationsstilar.