Ram & Riktning

En tydlig affärsstrategi är grunden till en tydlig organisation.

”Trappor sopas uppifrån” sa Jan Stenbeck så för att skapa tydlighet behöver ledningen enas kring sex olika grundbultar. Utifrån dessa arbetar ni fram organisationens strategi och framtida handlingsplan.

Möteskraft hjälper er med er affärsutveckling genom att ta fram denna dokumentation. Genom att eliminera tvetydiga budskap och otydligheter kan ni förmedla ledningens vision för företaget till era medarbetare. Inledningsvis behöver ledningen enas kring sex olika frågor, utifrån detta kan en bild av organisationens strategi och framtida handlingsplan skapas.

De sex frågor som ligger till grund för er affärsstrategiska dokumentation är:

1. Vart är vi på väg?

2. Vilken kultur ska ta oss dit?

3. Vad erbjuder vi?

4. Vem är det vi ska nå?

5. Varför ska de välja att jobba med oss?

6. Vilka är de viktigaste strategiska utmaningarna under det kommande året?

En tydlig organisation är en framgångsrik organisation. För att medarbetare och ledning ska kunna arbeta gemensamt för att uppnå verksamhetens mål behöver de ha en grundlig förståelse för verksamhetens kärna.

Efter att ledningen enats om dessa sex punkter hjälper jag er med att ta fram en affärsstrategi för att säkerställa en verksamhetsutveckling i enlighet med era uppsatta mål. Ledarna kan sedan stolt kommunicera denna vision till sina medarbetare och involvera samtliga inom verksamheten.

Vill ni veta mer, eller är ni redo att skapa tydlighet och framgång inom er organisation? Fyll i formuläret nedan!

Vi hjälper er ta fram Ram & Riktning för en Själledande organisation!

Kontakta Möteskraft för att boka!

10 + 2 =

VAD VI MER GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Stresshantering

Förebygg, hantera och arbeta med stressen.

Medarbetarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.

DISC ANALYS

Beteende- och kommunikationsstilar.