Affärsstrategi

En tydlig affärsstrategi innebär i sin tur en tydlig organisation. Vi på Möteskraft vet hur viktigt det är med konkreta affärsstrategiska dokument som tillsammans med en noggrant framtagen företagsstrategi hjälper er verksamhet uppnå sina mål.
Vi tänker att en organisations samtliga affärsstrategiska dokument har ett och samma syfte – att skapa tydlighet.

Möteskraft hjälper er med er affärsutveckling genom att ta fram denna dokumentation. Genom att eliminera tvetydiga budskap och otydligheter kan ni förmedla ledningens vision för företaget till era medarbetare. Inledningsvis behöver ledningen enas kring sex olika frågor, utifrån detta kan en bild av organisationens strategi och framtida handlingsplan skapas.

De sex frågor som ligger till grund för er affärsstrategiska dokumentation är:

1. Vart är vi på väg?

2. Vilken kultur ska ta oss dit?

3. Vad erbjuder vi?

4. Vem är det vi ska nå?

5. Varför ska de välja att jobba med oss?

6. Vilka är de viktigaste strategiska utmaningarna under det kommande året?

En tydlig organisation är en framgångsrik organisation. För att medarbetare och ledning ska kunna arbeta gemensamt för att uppnå verksamhetens mål behöver de ha en grundlig förståelse för verksamhetens kärna. Efter att ledningen enats om dessa sex punkter hjälper Möteskraft er med att ta fram en affärsstrategi för att säkerställa en verksamhetsutveckling i enlighet med era uppsatta mål. Ledarna kan sedan stolt kommunicera denna vision till sina medarbetare och genom det involvera samtliga inom verksamheten och skapa tydlighet.

Vill ni veta mer, eller är ni redo att skapa tydlighet och framgång inom er organisation? Fyll i formuläret nedan!

KONTAKTA OSS IDAG!

4 + 3 =

VAD VI GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Affärsstrategi

Tydligare affärsstrategi ger fler och bättre kundmöten.

Medarbetarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.