Självledande organisationer

”Det viktigaste för en människa är att veta och känna att hon är behövd!”

Citatet kommer från Jan Carlssons bok Riv pyramiderna, från 1985, och som är än mer aktuellt idag.

Allt börjar med människan!

 

I dagens snabbföränderliga värld är det många gånger avgörande att olika delar av organisationen har förmågan att fatta egna beslut för komma vidare. Utveckling går hela tiden mot ett ökat individuellt ansvar för att hantera vardagens utmaningar. Självledande medarbetare, grupper och organisationer blir nyckeln till framgång!

 

När man inser att allt börjar med människan och att medarbetarna är de enda som har resurserna att genomföra de förändringar som krävs i en föränderlig värld, så är en av nycklarna att utveckla organisationens ledarskap.

 

Det är många gånger ledarskapet som arbetar fram företagets affärsstrategiska strukturdokument som beskriver ram & riktning för verksamheten. Styrdokumenten syftar till att ge alla medarbetare, även ledarna, ram och riktning att orientera sig efter när beslut ska fattas i vardagen. Det är även ledarskapet uppdrag att översätta företages strukturdokument från “floskiska” till “medarbetiska” och på så sätt ge medarbetarna möjlighet att förstå och engagera sig i arbetet med att utveckla sig själv och verksamheten, medarbetarskap.

 

Vi tränar dig, dina ledare och dina medarbetare att stärka laget, få alla att dra åt samma håll och tillsammans utveckla självledande organisationer.

 

Kontakta mig

Vad vi gör

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Stresshantering

Vi pratar allt mer om hållbarhet men allt mindre om att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Stress i måttliga doser hjälper oss möta och hantera de utmaningar vi stöter på i vardagen, men när stressen börjar ta över kan det istället stjälpa oss i våra dagliga utmaningar.

Möteskraft erbjuder både föreläsningar och kurser i stresshantering som hjälper dig att hantera din stress och dämpa din oro. Vi ger dig verktygen du behöver för att hantera din stress och motverka att den utvecklas till ett problem. Kurserna i stresshantering lär dig att styra dina tankar och bättre kunna hantera de krav som ställs på dig. Stort fokus i våra kurser ligger på att lära ut och aktivt träna på att ändra dina tankar kring den situation som skapar stress och hur du kan få hjälp och stödja dig själv under en stressig period.

Kunskaper inom stresshantering gör att stressen går från att vara en vånda till ett verktyg.
Läs mer om stresshantering här!

Endagskurs Förebygg Stress

Förebygg stress, lär dig hur hjärnan fungerar & orsakerna till stress

Föreläsning & Workshop

Stresshantering, lär er styra era tankegångar & dämpa stressnivåerna

Ledarskap & stress

Ledarskapsutbildning i stress, lär dig hantera din & dina medarbetares stress.

Individell Stresscoaching

Få hjälp med att oro, ältande & stress på en individuell nivå.

erbjudande

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Medar-betarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.

DISC analys

Beteende- och kommunikations-stilar.

Affärs-strategi

En tydlig affärsstrategi skapar produktivitet och resultat.

HJÄLPT ÖVER 10 000 MÄNNISKOR

150 ORGANISATIONER

20 ÅRS ERFARENHET

Vill du veta Mer? KONTAKTA Mig!

2 + 4 =

Vill du få inbjudningar till kommande event & föreläsningar?

Registrera dig här!

*Obligatoriskt fält

Möteskraft vet hur ett utvecklat medarbetarskap kan göra skillnad.

Bland våra kunder finns