Vår historia

En sådan befängd idé som att få människor att tycka det är kul att gå till jobbet och vara involverade i företagets affärsutveckling ledde till vår start 2001. Sedan dess har vi hjälpt över 120 företag och 7 000 medarbetare inom den privata, offentliga och icke-vinstdrivande sektorer, i praktiskt taget varje hörn av Sverige med att genomföra olika typer av förändringsarbeten, från strategi till praktiskt genomförande.

Vår kultur

Vi tror på kraften i tillsammans. Att det är medarbetarna som gör skillnad, och att stora idéer kan komma från vem som helst och från var som helst. Vi är beroende av att arbeta tillsammans, lyssna på varandra, vara engagerade, ta ansvar och bry oss om varandra. Vårt sinne för humor vägleder oss genom varje utmaning och vi uppskattar ett gott skratt så fort vi börjar ta oss själva för allvarligt.

Vår filosofi

Vi är övertygade om att ett utvecklat medarbetarskap tar ditt företag först till framtiden. I en värld där produkter & tjänster blir alltmer lika varandra tror vi att det finns en avgörande skillnad, dina medarbetare. Arbetet drivs i nära samarbete med våra kunder där verksamhetens eget kunnande tillvaratas. Genom att involvera medarbetare och ledare i övningar som är enkla att använda och inspirerar till utveckling blir resultatet engagerade medarbetare som gör fler och bättre kundmöten.