Min historia

 

Människor som har kul tillsammans presterar bättre!

Den till synes enkla insikten ledde till att Möteskraft startade 2001. Sedan dess har vi hjälpt över 150 företag och 10 000 medarbetare inom den privata, offentliga och icke-vinstdrivande sektorer att få det roligare på jobbet och involverat dem i företagets framgång. Har varit i praktiskt taget varje hörn av Sverige och genomfört olika typer av förändringsarbeten, från strategi till praktiskt genomförande.

Vår kultur

Jag tror på kraften i tillsammans. Att det är medarbetarna som gör skillnad, och att stora idéer kan komma från vem som helst och från var som helst i organisationen. Vi behöver arbeta tillsammans, lyssna på varandra, vara engagerade, ta ansvar och bry oss om varandra. Mitt sinne för humor vägleder mig genom varje utmaning och jag uppskattar ett gott skratt så fort jag börjar ta mig själv för allvarligt.

Min filosofi

Varumärken byggs inifrån – annars ser man rakt igenom!

I en värld där produkter & tjänster blir alltmer lika varandra tror vi att det finns en avgörande skillnad, dina medarbetare. Det är ofta medarbetaren som möter kunden i vardagen. Jag är övertygade om att ett starkt medarbetarskap där alla medarbetare är involverade i utvecklingen gör ditt företag framgångsrikare. Genom att involvera alla medarbetare och ledare i enkla och kraftfulla övningar inspirerar det till utveckling. Resultatet blir engagerade medarbetare som gör fler och bättre möten med kunden.