Medarbetarskap

Vi tror på att stora idéer kan komma från vem som helst och från var som helst. Att medarbetare vill vara med att utveckla och ta ansvar för verksamheten.

Inget deltagande, inget engagemang
Det är avgörande att ledaren involverar medarbetarna för att skapa engagemang kring affärsplattformen och ett sammanhang för utveckling. Att tillsammans bryta ner den till vad det betyder för arbetet i vardagen.

Förankra beteenden i vardagen
Ledare behöver därefter ständigt, och då menar vi ständigt, upprepa och förstärka budskapet i affärsplattformen. Det måste kommuniceras så ofta att du blir trött på att höra dig själv.

Vad driver människor?
1. Vara delaktig – känsla av att få bidra
2. Arbeta tillsammans – uppnå saker ihop
3. Arbetsglädje – ha kul med andra
4. Förstå sitt sammanhang – göra meningsfulla uppgifter
5. Få bekräftelse – erkännande för bra arbete
6. Att utvecklas – testa nya saker

Vi hjälper dig få engagerade medarbetare med ett utvecklat medarbetarskap

Kontakta Möteskraft för att boka.

14 + 12 =

VAD VI MER GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Affärsstrategi

Tydligare affärsstrategi ger fler och bättre kundmöten.

stresshantering

Förebygg, hantera och arbeta med stressen.

DISC ANALYS

Beteende- och kommunikationsstilar.