Ledarskap

Vi tränar organisationer för framtidens ledarskap redan idag.

Vi tränar ledare att bli tydligare i sin kommunikation, med förmågan att skapa goda relationer och få organisationen att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

 

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
Vi hjälper organisationer att bygga en sammanhållen ledningsgrupp med en tydlig arbetsstruktur och gemensam kultur.

FEEDBACK
Feedback är juvelen i ledarskapskronan! Vi ger en insikt om varför feedback är ett så användbart redskap. Sen får du träna på att ge och ta användbar feedback.

PERSONLIG UTVECKLING MED – DISC
Vi hjälper ledare och lägger grunden till en sund självinsikt som leder till en ökad förståelse om hur vi samverkar i vardagen.

 

Är du intresserad av att läsa mer om Coachande ledarskap? Det kan du göra här!

Vi hjälper dig bli er ledare av världsklass!

Kontakta oss Möteskraft för att boka din ledarskapskurs.

6 + 6 =

VAD VI MER GÖR

STRESSHANTERING

Lär er förebygga, hantera och arbeta med stressen.

Affärsstrategi

Tydligare affärsstrategi ger fler och bättre kundmöten.

Medarbetarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.