Vårt erbjudande

På Möteskraft är vi experter på att leda och driva förändringsarbete. Genom ett nära samarbete med våra kunder, där vi använder verksamhetens kunskap och erfarenheter kan vi hjälpa våra kunder mer verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling och personutveckling. Vi brinner för affärsutveckling som stärker medarbetarskap och ledarskap och därmed företagets varumärke.

Är du intresserad av vad vi på Möteskraft gör och vad kan våra olika tjänster göra för er? Läs vidare här!

Vår utbildning inom Ledarskap fokuserar på fyra huvudområden:

Ledningsgruppsutveckling, Konstruktiv Feedback, Framgångsnycklar i kommunikation och personligutveckling grundat i en DISC-analys.

Här förser vi på Möteskraft er med de verktyg ni behöver för att bli ledare i världsklass. Läs mer här!

Som ledare inom en organisation är en av huvudsysslorna att kommunicera inom och utanför organisationen.
Vi hjälper ert företag att ta fram affärsstrategisk dokumentation för att säkerställa en verksamhetsutveckling som tar avstamp i er som företag, era mål är, hur ni ska uppnå dessa och eventuella utmaningar ni kommer stöta på. Läs mer här!

Medarbetarna är ett företags största styrka, hur ska ni uppmana era medarbetare att bidra till organisationens framgång? Vi hjälper er hitta styrkorna i er organisation och ger er verktyg för att tillsammans med era medarbetare utvecklas och skapa arbetsglädje. Läs mer här!

DISC identifierar olika kommunikation- och beteendestilar, D, I, S & C som är kopplade till fyra olika färger. DISC-analysen har flera fördelar, genom att komma fram till hur ni fungerar på en individnivå skapar vi större förståelse inom organisationen något som i sin tur underlättar arbetsplanering, kommunikation, engagemang och effektivitet.

Läs mer om DISC-analys här!

KONTAKTA OSS IDAG!

5 + 12 =

VAD VI GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Medar-betarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.

DISC Analys

Beteende- och kommunikationsstilar.

Affärs-strategi

Tydligare affärsstrategi ger fler och bättre kundmöten.