Erbjudande

Jag är expert på att leda och driva förändringsarbete. Genom ett nära samarbete med dig, där vi använder dina kunskaper och erfarenheter kan vi hjälpa dig med att utveckla ditt företag. Jag brinner för utveckling som stärker medarbetarskap och ledarskap och därmed företagets varumärke.

Är du intresserad av vad jag kan göra för dig? Läs vidare här!

Hantera din stress och dämpa din oro

Det är inte antalet uppgifter som skapar stress. Det är inte heller vad du tänker utan hur du tänker. Bli medveten om dina tankeprocesser med hjälp av metacognition och bli bättre på att hantera din stress och dämpa oro!

Läs mer här!

Om ett starkt medarbetarskap är det viktigaste vi har, är ledarskapet nyckel. Det är ledarna som i vardagen ska översätta företagets affärsstrategiska dokument från ”floskiska” till ”medarbetiska” och involvera dem i utvecklingen.

Här förser jag er med de verktyg ni behöver för att bli ledare i världsklass. Läs mer här!

Ram & Riktning

Som ledare inom en organisation är en av huvudsysslorna att kommunicera inom och utanför organisationen.
Vi hjälper ert företag att ta fram strategiskt underlag för att säkerställa en verksamhetsutveckling som tar avstamp i er som företag, era mål är, hur ni ska uppnå dessa och eventuella utmaningar ni kommer stöta på. Läs mer här!

Medarbetarna är ett företags största tillgång. De är de enda som har resurser att åstadkomma det som ledarskapet pekar ut.

Att involvera och engagera alla era medarbetare att bidra blir nyckeln till organisationens framgång! Vi hjälper er hitta styrkorna i er organisation och ger er verktyg för att tillsammans med era medarbetare utvecklas och skapa arbetsglädje. Läs mer här!

DISC är ett verktyg för att utveckla kommunikation i och mellan människor. Den används som grund för personlig utveckling, resursutnyttjande och återkoppling och lägger grunden till en sund självinsikt och goda samtal om hur ni samverkar i vardagen. De kommer också att få svar på sina egna styrkor och utvecklingspotential.

Läs mer om DISC-analys här!

KONTAKTA MIG IDAG!

14 + 13 =

VAD JAG GÖR

STRESSHANTERING

Förebygg, hantera och arbeta med din stress. 

Medar-betarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.

Affärs-strategi

Tydligare affärsstrategi ger fler och bättre kundmöten.

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

DISC Analys

Beteende- och kommunikationsstilar.