Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap tar fram kraften hos medarbetarna och ökar försäljningen

Vad är ledarskap? Att styra sin verksamhet med järnhand eller att på olika sätt motivera medarbetare till att utveckla sina egna talanger och förmågor? Vi arbetar efter den senare principen och tror stenhårt på chefen som coach. Detta förhållningssätt är vad som skapar verklig tillväxt.

Det brukar heta att medarbetare inte lämnar företag, utan dåliga chefer. Och det värsta bakslaget en arbetsgivare kan råka ut för – både för företagskulturen och ekonomiskt – är att kompetent personal slutar. I dag, när de tekniska förutsättningarna för att kunna styra över sitt eget arbete ökat, är det extra viktigt för chefen att anta ett coachande ledarskap och uppmuntra alla att uppnå sin fulla potential. Annars kommer någon annan chef att göra det istället. Coachande ledarskap skapar inte bara bra stämning på jobbet, det märks på resultaten också.

Varför behövs ledarskap?

När hela ledningsgruppen står bakom den affärsplattformen, börjar arbetet med att förankra den i hela verksamheten. Ett coachande ledarskap går ut på att delegera ut rätt befogenheter utifrån den satta affärsplanen, samt att stötta medarbetarna när de tar sig an sina nya ansvarsområden. Detta sker exempelvis genom coachande samtal, konstruktiv feedback och lyhördhet inför förslag på förbättringar. Framtidens ledarskap är involverande, uppmuntrande och hjälper medarbetarna att brinna för uppgiften!

Struktur, ramar och riktning behövs alltid och försvinner inte med coachande ledarskap – tvärtom ser vi att medarbetare får en mycket klarare bild av vad som förväntas av dem med chefen som coach. Vi ger er verktygen som ökar resultaten på lång sikt.

Ledningsgruppsutveckling

Vi hjälper er att bygga en sammanhållen ledningsgrupp med en tydlig arbetsstruktur och gemensam kultur.

Positiv förstärkning

För att kunna motivera medarbetare måste man kunna ge och ta användbar feedback. Vi hjälper er att växa kommunikativt.

Framgångsnycklar i kommunikation

Kommunikation är nyckeln till ett coachande ledarskap – vi utbildar och tränar era ledare att bli tydligare.

Personlig utveckling

Ökad kunskap om hur vi samverkar i vardagen lägger grunden för en sund självinsikt – vi hjälper er att utveckla framtidens ledarskap.

Vill du skapa tillväxt i din verksamhet med coachande ledarskap?

Kontakta oss