Affärsplattform

Vi tänker att en organisations samtliga affärsstrategiska dokument har ett och samma syfte – att skapa tydlighet.

Sex avgörande frågor
För att skapa tydlighet är det viktigt att ledningsgruppen enas kring sex viktiga frågor. De behöver vara helt överens om vilken organisation de bygger och vart de är på väg.

En enad grupp
Ledarna behöver eliminera eventuella oenigheter som kan finnas mellan dem, så att samtliga medarbetare har fullständig tydlighet om vad de ska göra för att göra organisationen framgångsrik.

Sex avgörande frågor för en tydlig plattform:
1. Vart är vi på väg?
2. Vilken kultur ska ta oss dit?
3. Vad erbjuder vi?
4. Vem är det vi ska nå?
5. Varför ska de välja att jobba med oss?
6. Vilka är de viktigaste strategiska utmaningarna under det kommande året?

Det är ledarnas uppdrag att kommunicera, involvera och skapa tydlighet kring dessa frågor.

VAD VI GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Affärsplattform

Tydligare affärsplattform ger fler och bättre kundmöten.

Medarbetarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.